تبلیغاتمسائل حل شده و نمونه درس مدارهای الکتریکی 1

دانشجویان درس مدارهای الکتریکی 1 با دریافت و مطالعه این مسائل، مهارت خود در حل تمرینهای درس را بالا ببرید.

 

فصل اول - مدارهای مقاومتی و روش های تحلیل

فصل دوم- مدارهای معادل

فصل سوم- مدارهای مرتبه اول

فصل چهارم - مدارهای مرتبه دوم


لینک ثابت

فایلهای آموزشی Simulink

فایلهای ذیل برای افرادی که آشنایی کافی با Simulink را ندارند، بسیار مفید می باشد:

1- Simpowersystem  یکی از زیربخشهای Simulink  است، که راهنمای تمامی بخشهای آن در این فایل گنجانده شده است.

2- Basic Simulink و Simulink Tutorial یک راهنمای بسیار ساده برای آشنایی اولیه

3- PV_Simulink_tutorial مدلسازی سلول خورشیدی بهمراه فایل simulink آنرا را بیان می  سازد.

 

 


لینک ثابت

فرمت گزارش پروژه درس

دانشجویان گرامی فرمت تهیه گزارش پروژه درس قابل از لینک زیر قابل دریافت است.

بدیهی است ارسال هرگونه مطالب تکمیلی علاوه برمورد فوق که بیانگر کارهای انجام شده باشد، موثرتر خواهد بود.

 

فرمت تهیه گزارش پروژه درس 


لینک ثابت

کلیه مطالب درس دینامیک سیستم قدرت

در این لینکها مطالب درس دینامیک سیستم قدرت آورده شده است:

1- فصل اول

2- فصل دوم- بخش اول

3- فصل دوم- بخش دوم

4- فصل دوم- ضمیمه

5- فصل سوم

6- فصل چهارم

7- فایل آموزشی سیمولینک

8- فصل چهارم - ضمیمه (6-2-93)

9- فصل پنجم (6-2-93)

10- فصل ششم (1-3-93)

11- ضمیمه فصل ششم (1-3-93)

 

 

 

 


لینک ثابت

صفحات سایت :
1 | 2